SEK logo
Elbasen, utg 2

Elbasen – Vägledning för elinstallationer

Utgåva 2, 2009

Elbasen är en liten handbok som ger förenklade regler för elinstallationer för lågspänning i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel. Elbasen underlättar tillämpningen av svensk standard för i första hand elektriker och elinstallatörer - både anställda och småföretagare. Elbasen har behändigt fickformat 115 mm x 185 mm och lite tåligare papper än vanliga böcker.

Elbasen består av bearbetade utdrag ur Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som kompletterats med utdrag från andra elinstallationsstandarder och från vissa SEK Handböcker. Den nya utgåvan är baserad på den andra utgåvan av Elinstallationsreglerna från 2009. Nytt i den nya utgåvan är också ett formulär för inspektion av elinstallationer, främst i bostäder. Elbasen är framtagen för att elinstallationen med en god elsäkerhet ska bli funktionell och ändamålsenlig för användaren. De förenklingar av reglerna som gjorts ger en god marginal på
"den säkra sidan".

För dem som vill ha en kompakt publikation med de väsentligaste fordringarna från svenska elinstallationsstandarder samlade i en publikation är Elbasen ett självklart val - istället för, eller som komplement till, Elinstallationsreglerna
(SS 436 40 00).

Innehållsförteckning Elbasen.


ISBN: 978-91-89667-39-6


Elbasen kan köpas från:

SEK Shop

Läs mer om SEK Svensk Elstandard och våra övriga handböcker på www.elstandard.se

Eller köp direkt från SEK Shop.
©2012 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.